رهنما ونچرز


قصه های جسورانه

رهنما قبل از هر چیز به اراده آزاد بنیانگذاران استارتاپ‌ها معتقد است، و می‌داند برای گذر موفق از مسیرهای جدید، به نوآوری پیوسته، و هم‌افزایی شرکت های پورتفولیو با یکدیگر نیاز است. این مسیری است که رهنما از گذشته شروع کرده، و با رندی و دورنگری هر چه بیشتر ادامه دارد.


اگر مدل کسب‎و‎کارتان استارتاپی و مقیاس پذیر است، تیم کامل، با انگیزه و شادابی دارید، نسخه اولیه محصولتان آماده و تست شده است و از نظر جذب کاربران اولیه، شرایط خوبی دارید، جای کاملاً درستی آمده اید، ما مدت هاست که منتظر شماییم!

حداقل نیازمندی ما

برخی از سرمایه گذاری‌های ما